Ningrum, Endah Prawesti, Nita Komala Dewi, Matdio Siahaan, and Dea. 2022. “Analysis of Internal Control on Cash Receiving (Case Study at the Pratama Tiara Bunda Clinic)”. Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia 2 (2), 229-35. https://doi.org/10.11594/jesi.02.02.11.